Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx Beidh Corn Domhanda FIFA 2018 ar an 21u Corn Domhanda FIFA, comortas ceiliurtha peile ilbhliantuil idirnaisiunta a d’fhogair foireann naisiunta na bhfear de chumainn bhaill FIFA. Ta se sceidealta ar siul sa Ruis on 14 Meitheamh go dti an 15 Iuil 2018, tar eis cearta na hostach a dhamhachtain ar an tir an 2 Nollaig 2010. Is e seo an chead Corn Domhanda a tionoladh san Eoraip o 2006; ta gach ceann ach ceann de na hionaid staidiam sa Ruis Eorpach, siar o na Sleibhte Ural chun am taistil a bhainistiu. Beidh 32 fhoireann naisiunta i gceist sa chomortas deiridh, lena n-airitear 31 fhoireann a chinnfear tri chomortais cailitheacha agus an fhoireann ostach cailithe go huathoibrioch. As na 32 bhfoireann, beidh 20 ag tabhairt taitneamhachtai siar ar ais tar eis eagran deiridh an chomortais i 2014, lena n-airitear na gearmain a chosaint, agus an Bhrasail, an t-aon fhoireann a bheidh rannphairteach sna heagrain uile, agus beidh an Ioslainn agus Panama ag deanamh an chead taispeantas ag Corn Domhanda FIFA. Deanfar 64 chluiche iomlan a imirt i 12 ionad lonnaithe i 11 gcathracha. Beidh an deiridh ar siul an 15 Iuil i Mosco ag Staidear Luzhniki. Beidh buaiteoiri an Chorn Domhanda inchailithe do Chorn Chonaidhme FIFA 2021. Perihal Piala Dunia 2018

Perihal Piala Dunia 2018 Mhol an Ruis na cathracha ostacha seo a leanas: Kaliningrad, Kazan, Krasnodar, Moscow, Nizhny Novgorod, Rostov-on-Don, Saint Petersburg, Samara, Saransk, Sochi, Volgograd, Yaroslavl, agus Yekaterinburg. Ta na cathracha go leir sa Ruis Eorpach no direach lasmuigh den am ceanna chun am taistil a laghdu do na foirne sa tir ollmhor. Duirt an tuarascail mheastoireachta tairiscint: “Molann tairiscint na Ruise 13 gcathracha ostach agus 16 staidiam, rud a d’eireodh le riachtanas iosta FIFA. Rinneadh tri cinn de na 16 staidiam a athchoiriu, agus 13 bheadh ​​nua-thogtha.” I mi Dheireadh Fomhair 2011, laghdaigh an Ruis lion na staidiam o 16 go 14. Cuireadh an rialtas reigiunach ar ceal an staidiam Podolsk ata beartaithe i reigiun Mosco, agus freisin sa phriomhchathair, bhi Otkrytiye Arena ag dul i gcomortas le Staidiam Dynamo thar a mbeadh se togtha an chead. Fograiodh rogha deiridh na gcathracha ostach an 29 Mean Fomhair 2012. Rinneadh laghdu ar lion na gcathracha go 11 agus lion na staidiam go 12 mar a thit Krasnodar agus Yaroslavl as an liosta deiridh. Duirt Sepp Blatter i mi Iuil 2014 gur feidir laghdu a dheanamh ar lion na n-ionad don chomortas o 12 go 10. I gcas na n-imni maidir le hionaid a chriochnu sa Ruis, d’fheadfadh se a laghdu o 12 go 10. Duirt se freisin, “Ni bheidh muid i mbun staid, mar ata cas amhain, dha no fiu tri staidiam san Afraic Theas, ait a bhfuil se ina fhadhb ar an meid a dheanann tu leis na staideir seo “. I mi Dheireadh Fomhair 2014, ar a gcead cuairt oifigiuil ar an Ruis, thug coiste cigireachta FIFA agus a cheann Chris Unger cuairt ar St Petersburg, Sochi, Kazan agus in ionad Mosco araon. Bhi siad sasta leis an dul chun cinn. Ar 8 Deireadh Fomhair 2015, d’aontaigh FIFA agus an Coiste Eagraithe Aitiuil ar ainmneacha oifigiula na staidiam a usaideadh le linn an chomortais. Perihal Piala Dunia 2018